NeoFinans kjøper forfalte fordringer og vanskelige krav.

NeoFinans er gjeldsinvestor, og tilbyr rask frigjøring av midler fra ellers tapte pengekrav. Vi kan kjøpe bestridte fordringer, LTO-saker eller fordringer som av andre grunner anses som vanskelige. Vi kjøper både enkeltstående krav og porteføljer, alltid med grundig analyse innen 48 timer.

NeoFinans er spesialisert på kjøp av vanskelige krav og har langsiktig investeringshorisont. Det betyr at vi kan investere i krav og realisere latente verdier som feks et konkursbo eller selskap ikke vil ha tid, ressurser, eller ønske om å drive inn selv.

NeoFinans har konsesjon fra Finanstilsynet og driver selv inn pengekravene vi kjøper. I enkelte saker samarbeider vi med eksterne inkassobyrå. Vi kan kjøpe enkeltstående krav, eller porteføljer. Vi kan investere i bestridte fordringer og rettsposisjoner, krav mot skyldnere i utlandet, nedskrevet men ikke foreldet gjeld, og saker som andre inkassobyråer har gitt opp.

Ta kontakt for en grundig og uforpliktende analyse av ditt krav.

Vår prosess

process

Bruk kontaktskjemaet nedenfor hvis du ønsker å avtale et møte, har et krav du ønsker vurdert, eller har andre spørsmål. Alle opplysninger overføres og lagres kryptert, og behandles strengt konfidensielt.

Filopplasting er valgfritt, og brukes dersom du ønsker å sende et konkret krav til vurdering med det samme.

security_info security_info