GPDR & Personvern

PERSONVERNERKLÆRING

Følgende personvernerklæring beskriver hvordan NeoFinans AS samler inn og bruker personopplysninger.
NeoFinans er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger og målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling.

Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

1. Når samler NeoFinans inn personopplysninger?

 • Når selskaper, konkursbo, banker, eller andre henvender seg til oss med forespørsel om å selge et pengegrav til oss, vil vi motta informasjon om hvem skyldneren er.
 • Når vi vurderer å kjøpe krav, vil vi foreta kredittsjekk og innhente øvrig offentlig tilgjengelige opplysninger om kravets motpart.
 • Når vi er i kontakt med selgere av pengekrav, lagres opplysninger om hvem selgeren av kravet er.
 • Når vi jobber med innfordring av pengekrav, vil det kunne innhentes opplysninger om debitors økonomiske forhold, fra flere kilder.
 • Når en person ber oss om innsyn etter offentlighetsloven.

Vi kan også motta opplysninger indirekte av følgende årsaker:

 • Du benevnes i dokumentasjon vi mottar fra en bedrift eller konkursbo når vi har krav til vurdering, selv om du ikke er skyldner.
 • Dersom du er bostyrer og vi mottar melding med dine kontaktdetaljer ved kunngjøring i Brønnøyssund ved konkursåpning, eller liknende.

2. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å henvende deg til oss via kontaktskjemaet på nettsiden, eller ved å bruke malene for innsynsbegjæring som du finner nederst på nettsiden vår. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Les mer om retten til begrensning

Protestere mot behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Informasjonskapsler

Vår nettside bruker informasjonskapsler, som fremkommer av oversikten nederst på vår nettside første gang du besøker den. Der vil du få detaljert oversikt over hvilke informasjonskapsler som til enhver tid er i bruk, og hva de gjør. Du har også mulighet til å deaktivere bruken av enkelte informasjonskapsler som ikke er fundamentale for at nettsiden skal fungere.

4. Hva registreres når du kontakter oss?

Telefon

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

E-post

Når du henvender deg til oss på e-post, vil din avsenderadresse, tidspunkt for henvendelsen og meldingens innhold lagres på vår e-post server samt på mottakers datamaskin. Innkommende e-post kan videresendes automatisk til flere personer i vår organisasjon dersom mottaker-adressen er upersonlig (som feks post@).

Kontaktskjema

Når du henvender deg til oss via et kontaktskjema på vår nettside vil alle opplysningene du fyller ut i skjemaet, og eventuelle filer du har lastet opp, lagres sammen med tidspunkt og IP adresse. Opplysningene lagres kryptert.

5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Tilbud

Når du er kreditor som ønsker å selge et krav kontakter oss for et tilbud, behandler vi opplysninger for å kunne besvare ditt spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din henvendelse. Dersom vi er i kontakt via telefon, vil vi lagre ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen. Dersom vi er i kontakt via e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

Mange vi er i kontakt med ønsker å få tilsendt flere opplysninger via e-post. I slike tilfeller når du aksepterer dette per telefon, vil din e-post adresse lagres i en nyhetsbrev-løsning som gjør at du vil få tilsendt løpende e-post kommunikasjon. Du kan når som helst melde deg av tjenesten og bli slettet ved å bruke avmeldings-knappen nederst i e-posten.

6. Behandling av opplysninger om deg når vi vurderer å kjøpe et pengekrav hvor du er skyldner

Når vi får en henvendelse fra din kreditor, med forespørsel om å kjøpe et pengekrav hvor du er skyldner, vil vi innhente opplysninger om deg.

 • Økonomiske opplysninger som inntekt, skatt, betalingsanmerkninger o.l (kredittsjekk).
 • Informasjon om dine øvrige næringsinteresser.
 • Informasjon om dine eventuelle aksjeposter.
 • Din bostedsadresse og/eller postadresse.
 • Opplysninger om dine eiendeler, så som fast eiendom, kjøretøy, og annet løsøre.
 • Lenker til eventuelle sosiale nettverk hvor du selv har publisert informasjon.

Disse opplysningene inngår i vår verdivurdering av kravet. Dersom vi ikke kjøper kravet, slettes alle opplysningene. Dersom vi kjøper kravet, lagrer vi opplysningene så lenge det er saklig behov for dem. Opplysningene slettes innen rimelig tid når kravet er gjort opp, eller saken har blitt avsluttet av andre grunner.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er kreditorvernet og hensynet til vårt arbeid med å drive inn utestående fordringer.

7. Utlevering av opplysninger om deg når et pengekrav er til inkasso

NeoFinans har konsesjon til å drive oppkjøpsinkasso, men samarbeider også med eksterne inkassobyrå i saker hvor det vurderes hensiktsmessig å sette ut innfordringen. NeoFinans AS har avtale med inkassobyråene Intrum AS og Visma Amili AS. Dersom din sak behandles av et av disse selskapene, vil vi utlevere opplysninger om deg til dem. Opplysningene som utleveres er informasjon om kravet, og de kontaktdetaljer inkassator vil behøve for å drive inn pengekravet.

8. Databehandlere

Nettsidene til NeoFinans driftes på servere hos Amazon Web Services. Datasenteret står i Frankfurt.

Saksbehandlingssystemet til NeoFinans er egenutviklet og består av web server og database som begge driftes på et virtuelt privat nettverk hos Amazon Web Services i Frankfurt.

E-post leverandør er Domeneshop som er en norsk leverandør og et norsk datasenter blir brukt.

Til kredittsjekk og innhenting av opplysninger om skyldnere, bruker vi Bisnode creditpro fra Bisnode Norge AS og Infotorg.no fra Evry Norge AS.

Til lagring av dokumenter og filer benyttes JottaCloud fra Jotta AS. Deres datasenter befinner seg i Norge.

Til enkelte typer e-post kommunikasjon bruker vi MailerLite Inc, som er et Irsk selskap som benytter Europeiske datasentre.
Bruk kontaktskjemaet nedenfor hvis du ønsker å avtale et møte, har et krav du ønsker vurdert, eller har andre spørsmål. Alle opplysninger overføres og lagres kryptert, og behandles strengt konfidensielt.

Filopplasting er valgfritt, og brukes dersom du ønsker å sende et konkret krav til vurdering med det samme.

security_info security_info