Selskap

Bedrift

Uoppgjorte kundefordringer?

NeoFinans er gjeldsinvestor, og spesialiserer seg på investering i pengekrav som er langsiktige, eller som av andre årsaker anses vanskelige. Vi kjøper både enkeltstående krav, og porteføljer fra små og mellomstore bedrifter. Dersom din bedrift har gamle og uavklarte kundefordringer eller andre pengekrav, kan du frigjøre kapital ved å la oss kjøpe kravene.

Småbedrifter vegrer seg ofte fra å bekoste en sak hos namsfogden eller forliksråd, om ikke de føler seg trygge på å faktisk få betalt. Derfor velger de å skrive ned et krav som kanskje kunne blitt betalt, dersom man hadde ventet noen år.

Ved å selge de vanskelige kravene til NeoFinans, får du et kontantoppgjør på dagen. Beløpet vi betaler vil bero på kravets risikoprofil og utsikter til inndrivelse. Skyldners kredittscore er ikke utslagsgivende for om vi kan kjøpe eller ikke, men det påvirker kravets risikoprofil.

Vi tilbyr gratis og uforpliktende vurdering av din sak innen normalt 48 timer på virkedager.

Vi kan kjøpe:
  1. Forfalte fakturaer / kundefordringer.
  2. Fordringer som har vært nedskrevet / tapsført.
  3. Krav hvor det tidligere er avholdt utleggsforretning med intet til utlegg.
  4. Bestridte krav hvor du mener å ha en god sak, men rettslige skritt må påregnes.
  5. Erstatningskrav.
  6. Gjeldsbrev som ikke stammer fra bank eller finansieringsforetak.

Bruk kontaktskjemaet nedenfor hvis du ønsker å avtale et møte, har et krav du ønsker vurdert, eller har andre spørsmål. Alle opplysninger overføres og lagres kryptert, og behandles strengt konfidensielt.

Filopplasting er valgfritt, og brukes dersom du ønsker å sende et konkret krav til vurdering med det samme.

security_info security_info