Bostyrere og banker

Overlat detaljarbeidet til oss

NeoFinans er gjeldsinvestor, og tilbyr rask realisasjon av ellers tapte pengekrav i konkurser. Vi kan kjøpe bestridte fordringer, LTO-saker (langtidsovervåkingssaker), eller fordringer som av andre grunner anses som vanskelige. Vi kjøper både enkelt-stående krav og porteføljer, alltid med rask analyse og tilbakemelding.

Basert på vår erfaring, har vi en oppfatning om at det i Norge er mange konkursbo som avsluttes uten at bostyrer har lykkes med å drive inn pengekrav som rettmessig tilhørte boet. Det kan være flere årsaker til det, bl.a. at bostyrer har et visst tidspress til å avslutte bobehandlingen, og at det ikke er regningssvarende å saksbehandle fordringene. Dette kan i mange tilfeller medføre at boet må avsluttes før skyldnerne har anledning til å betale.

Konkursbo eller panthavere har ofte varierende grad av informasjon hva angår fordringers eksistens. Vi har muligheten til å kjøpe hele saldolister med ansvar og risiko for å gjennomgå disse, søke etter informasjon i tidligere fakturasystemer, og deretter følge opp hver enkelt skyldner der vi finner rettmessige krav.

Vi kan også kjøpe stadfestede krav som f.eks. gjeldsbrev eller utleggskrav, eller pengekrav stadfestet ved dom.

Skyldnernes kredittscore vurderes alltid som en del av kravenes verdi, men er ikke utslagsgivende for om vi kjøper eller ikke.

For bostyrere og banker betyr det å selge krav til en profesjonell part frigjort tid, tilføring av midler, og raskere avslutning av boet/engasjementet. For boets kreditorer kan en løsning som dette bety høyere dividende, som en følge av at bobestyrer bruker mindre av sin dyrebare tid til innfordring av små eller vanskelige pengekrav.

For vurdering av krav som stammer fra konkursbo etterspør vi som regel;

  1. Den dokumentasjonen boet/banken har tilgjengelig om kravet.
  2. Informasjon om skyldner har erkjent kravet, eller ev. innsigelse.
  3. Innberetning fra bostyrer, dersom det foreligger.

Dersom du har et eller flere krav du ønsker vurdert, inviterer vi deg til å sende dette inn via kontaktskjemaet nedenfor. Ved å bruke skjemaet overføres informasjonen til oss kryptert, og lagres sikkert, i tråd med skyldners retttil personvern.

Bruk kontaktskjemaet nedenfor hvis du ønsker å avtale et møte, har et krav du ønsker vurdert, eller har andre spørsmål. Alle opplysninger overføres og lagres kryptert, og behandles strengt konfidensielt.

Filopplasting er valgfritt, og brukes dersom du ønsker å sende et konkret krav til vurdering med det samme.

security_info security_info